0592 - 242429

Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is de basis van de tandheelkunde. Uw reguliere (half)jaarlijkse controle maar ook het vullen van gaatjes en het plaatsen van kronen valt hieronder.

 

Wat verstaan we verder onder algemene tandheelkunde?

Preventieve controle en diagnostiek

De preventieve controle en diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de algemene tandheelkunde. De tandarts controleert uw gebit één tot twee keer per jaar. Hij of zij zoekt daarbij naar gaatjes en kijkt naar de conditie van het tandvlees. Eventueel maakt hij daarvoor röntgenfoto’s (zie hierna). Een beetje tandsteen verwijdert de tandarts zelf. Is sprake van veel tandsteen, dan neemt de preventie-assistent het over. Bij matige tot ernstige tandvleesontsteking wordt u naar de mondhygiënist verwezen. Al met al is de tandarts gericht op het voorkomen en genezen van pijnklachten en het zorgen voor een gezond fundament van het gebit.

Röntgenfoto’s

Of een röntgenfoto’s wordt gemaakt hangt af van de conditie van uw gebit. Foto’s zijn soms nodig om een goede diagnose te kunnen stellen, bijvoorbeeld bij pijnklachten. Ook worden foto’s wel eens preventief gemaakt om kleine gaatjes vroegtijdig op te sporen, zodat ze behandeld kunnen worden voordat ze echte schade aanrichten. Bij specifieke problemen en/of een uitgebreid behandelplan kan een overzichtsfoto worden gemaakt waarop de kaak en het gebit geheel staan afgebeeld.

Behandeling van gaatjes (cariës)

In geval van een gaatje wordt het tandbederf verwijderd en wordt een vulling aangebracht. Deze is altijd wit en wordt aangepast aan uw eigen tandkleur. Na de behandeling is de vulling snel uitgehard zodat u direct weer kunt eten en drinken. Wel kan de gevulde tand of kies nog een tijdje wat gevoelig zijn, maar dit trekt vanzelf weg.

Wortelkanaalbehandeling

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de zenuw uit de kies verwijderd, meestal omdat sprake is van hevige kiespijn door een ontsteking in het levende deel van de kies. Door de zenuw weg te nemen verdwijnt de pijn en wordt ook het risico op een ontsteking van de wortelpunt verminderd. De behandeling vindt over het algemeen plaats onder verdoving en is – als er geen sprake is van acute ontsteking – bijna altijd pijnloos. Wij maken gebruik van verschillende verdovingstechnieken. Lees meer.

Trekken van tanden of kiezen

Soms is een tand of kies zo erg beschadigd door tandvleesontsteking of tandbederf, dat behandeling zinloos is. Dan wordt de tand of kies getrokken. Een andere reden om een tand of kies te trekken is ruimtegebrek. De meeste getrokken kiezen zijn verstandskiezen. Vaak is daar te weinig ruimte voor in de mond of kaak. Door de kiezen te trekken worden latere klachten voorkomen.

Kronen, bruggen en prothesen

Is een tand of kies getrokken, dan kiezen we vaak voor een vervanging. Dat kan een kroon zijn, een brug, of een prothese. De tandarts zorgt voor het aanmeten en maken van deze oplossingen.

 

Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde

Onze ervaring sinds 1 januari 2008

104052


Gebits-
controles

70797


Vullingen
 

Algemene tandheelkunde
Terug naar boven