0592 - 242429

Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van Centrum Mondzorg Rolde is erop gericht dat elke patiënt kan rekenen op patiëntgerichte zorg en hoogwaardige tandheelkunde in een veilige en hygiënische omgeving.

 

Patiëntgerichte zorg

Het is prettig als uw behandelaar zich in uw situatie kan verplaatsen. Bijvoorbeeld als u bang bent voor de tandarts. Daarom passen wij onze zorg aan naar gelang uw wensen, waarbij we ook de mondgezondheid op de lange termijn in het oog houden. Is er iets met uw mond of tanden aan de hand, dan kunt u snel bij ons terecht. Een klacht indienen is laagdrempelig en eenvoudig. Klachten nemen wij serieus en wij zoeken altijd naar een oplossing. Ook monitoren wij doorlopend de tevredenheid van onze patiënten.

 

Patiënt en behandelaar werken met elkaar samen op basis van het patiëntendossier en het behandelplan. Vanuit onze langetermijnvisie op behandelingen bieden we patiënten meerdere keuzes aan.

Hoogwaardige tandheelkunde

Alle tandartsen in onze praktijk zijn ingeschreven in het BIG-register en voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. De tandheelkundig specialisten worden regelmatig nageschoold en registeren deze cursussen in de openbare kwaliteitsregisters: KwaliteitsRegister Tandartsen (KRT) en KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

 

Wij voeren onze behandelingen uit naar de nieuwste inzichten en met moderne apparatuur, waar mogelijk op basis van ‘evidence based’ protocollen en richtlijnen. Dat betekent dat wij de apparatuur gebruiken zoals is voorgeschreven op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Veilige en hygiënische omgeving

Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving rondom veiligheid en hygiëne. Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen infecties, volgen we daarnaast de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. Dit zijn professionele standaarden, erkend door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Ook de andere beproefde standaarden, richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep passen wij toe. Wij leggen verantwoording af in een kwaliteitsjaarverslag.

Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit

 

Lees het kwaliteitsjaarverslag 2016

Lees het kwaliteitsjaarverslag 2015