0592 - 242429

Mondzorg bij ouderen

24 april 2018

Centrum Mondzorg Rolde wil graag haar steentje bijdragen om de mondzorg bij (kwetsbare) ouderen te ondersteunen, c.q. verbeteren waar dat nodig of wenselijk is, hetzij in onze praktijk, hetzij ambulant thuis of in zorginstellingen.

Tot 2040 zal de vergrijzing in Nederland toenemen waarbij een kwart van de bevolking dan ouder zal zijn dan 65 jaar. Dit gaat gepaard met langer zelfstandig wonen. Tevens zal men door verbeterde mondzorg in de afgelopen decennia ook langer zijn/haar eigen gebit behouden. Dit impliceert extra aandacht voor mondzorg. Hierin wil Centrum Mondzorg Rolde graag behulpzaam zijn en ondersteuning bieden.

 

Met het ouder worden zal er lichamelijk het een en ander veranderen, c.q. achteruitgaan. In vele gevallen gebruiken ouderen medicatie voor tal van aandoeningen die zich op die leeftijd manifesteren. Dit kunnen psychische, sociale problemen zijn, maar ook bestaande ziekten die verergeren.

We proberen in deze levensfase de mondgezondheid zo goed en lang mogelijk voldoende te houden. Dit door o.a. ieder bezoek de nazorgtermijn goed af te stemmen wat wenselijk is. Soms kan het nodig zijn, door bovengenoemde veranderingen, de patiënt eerder terug te zien en soms kan er wat langer tijd tussen de afspraken zitten.

 

Tevens houden we ieder bezoek de wensen van de patiënt in de gaten; gaat het nog goed, zijn er toch veranderingen die besproken kunnen worden.

Wanneer het de patiënt niet meer voldoende lukt om zelf de mond schoon en gezond te houden zullen we op zoek gaan naar een oplossing. Dit kan betekenen dat hij/zij hulp van partner, familielid, mantelzorger of thuiszorg moet gaan krijgen. Dit gaat niet altijd even goed, omdat deze hulpverleners veel overige taken ernaast hebben en mondzorg niet meer op de eerste plaats komt. Meestal is onwetendheid de oorzaak. Hierin bieden we graag hulp door goede voorlichting te geven.

 

Kort samengevat, wat kunnen wij als mondzorgcentrum doen?

  • Benaderen van ouderen die lange tijd niet in de praktijk zijn geweest of hun afspraak niet zijn nagekomen en vragen wat daar de reden van is
  • Goed in het dossier bijhouden welke aandoeningen en medicatie de patiënt heeft. Wanneer nodig nemen wij contact op met andere zorgverleners zoals huisarts, apotheek, medewerkers zorginstellingen
  • Extra tijd plannen wanneer een patiënt niet meer goed mobiel is
  • Onze praktijk is rolstoelvriendelijk. Er is een invalidenparkeerplaats vlakbij de voordeur van de praktijk, de praktijk heeft geen hoge drempels, de gangen zijn breed, de praktijk beschikt over een eigen rolstoel die in gebruik genomen kan worden mocht dit nodig zijn en we hebben een Tempurmat die in de stoel gelegd kan worden voor extra comfort
  • begeleiding van de patiënt die met rolstoel of rollator de praktijk bezoekt en evt. behandeling in de rolstoel
  • Als de patiënt niet meer naar de praktijk kan komen, mogelijkheden voor huisbezoek bekijken indien wenselijk
  • Als de mondzorg achteruit gaat bij de patiënt dan vaker laten komen en evt. mantelzorgers of familie betrekken bij de mondgezondheid van de patiënt en evt. instrueren.
  • Indien wenselijk: contact leggen met andere zorgverleners zoals huisarts, apotheek, medewerkers zorginstellingen.
  • Als u geïnteresseerd bent in meer informatie om samen de mondzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren kunt u de volgende site bezoeken: www.demondnietvergeten.nl/

 

Dit artikel is geschreven door tandarts Suzanne Timmenga en mondhygiëniste Dea van Welt. Zij volgden de Masterclass Ouderenzorg op het UMCG te Groningen.

Mondzorg bij ouderen Mondzorg bij ouderen Centrum Mondzorg Rolde Mondhygiëniste Dea geeft uitleg Invalidenparkeerplaats voor de praktijk Tempurmat in behandelstoel voor extra comfort

 

Interview mondhygiëniste Dea met Radio Borger-Odoorn over mondzorg bij ouderen

- 4 april 2018.

 

Interview deel 1

 

Interview deel 2

 

Interview deel 3