0592 - 242429

Spoedgevallen

Heeft u acute klachten aan uw gebit? Bel dan tijdens onze openingstijden (werkdagen 08.00 - 17.00 uur) ons telefoonnummer 0592-242429. Buiten onze openingstijden kunt u bellen met ons spoednummer 0900-1012345. U wordt dan automatisch doorverbonden met de dienstdoende tandarts voor spoedgevallen.

Wat is een spoedgeval?

Onder spoedgevallen verstaan wij klachten waarvan de behandeling niet kan wachten tot de volgende werkdag. Dit zijn:

  •  Hevige (kies)pijnklachten
  • Nabloedingen, meestal na het trekken van tanden of kiezen
  • Trauma’s, dit zijn ongevallen waarbij tanden zijn afgebroken of compleet uit de mond geslagen
Tandletsel

Hoe gaan wij met spoedgevallen om?

Tijdens onze openingstijden (weekdagen 08.00-17.00 uur) staan wij u telefonisch zelf te woord. U kunt dezelfde dag nog komen zodat wij de ernst van de klacht kunnen beoordelen. Meestal wordt het probleem direct verholpen, al dan niet met een tijdelijke restauratie of noodvulling.

Buiten onze openingstijden kunt u bellen met ons spoednummer 0900-1012345, dan wordt u automatisch doorverbonden met de dienstdoende tandarts die u verder kan helpen. Houdt u rekening met een weekenddiensttoeslag en/of avonddiensttoeslag en een directe betaling (contant of met pin). U ontvangt een kwitantie die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.